Hei kaikki Pekingin Suomi-koululaisten vanhemmat!

Suomi-koulu jatkuu taasen tänä lauantaina 9.1 klo 10.

Vanhemmat eivät edellenkään pääse kouluun sisään. Koululaisten ja henkilökunnan nimet ovat listassa vartijalla kuten aikaisemminkin.

HUOM! WAB vaatii kaikilta koululaisilta, henkilökunnalta ja kaikilta kouluun sisääntulevilta todistuksen negatiivisesta Covid-testista. Tästä tulee lähettää hyvälaatuinen kuva minulle emaililla (seppo_selkala@hotmail.com) perjantai 8.1 aamuun klo 10 mennessä. Vaihtoehtoisesti voit lähettää sen minulle Wechat-viestinä. Lähetän kaikki kuvat WAB:lle 8.1 perjantaina klo 10 jälkeen.

WAB:in koululaiset ja henkilökunta jotka ovat jo onnistuneesti lähettäneet todistuksen WAB:lle tänä vuonna ei tarvitse toimittaa sitä enää minulle.

Tässä WAB:in ohjeistus testistä:

In order to enter campus everyone must provide proof of a negative COVID-19 test dated December 24 or later and taken within Beijing. If you have traveled outside of Beijing on or after December 24, then you will need to have a new COVID-19 test dated December 30 or later and taken within Beijing.

Pahoittelut lyhyestä varoitusajasta testin suhteen. Tilanne on elänyt ja WAB vahvisti juuri testivaatimuksen.

Mikäli jostain syystä johtuen ette ehdi lähettää minulle todistetta negaativisestä testistä ajoissa niin ottakaa se ja kuva siitä mukaan lauantaina koululle ja näyttäkää sitä vartijalle. Lähettäkää se myös varalta minulle. Tämän pitäisi myös toimia mutta emme voi taata sen toimivuutta.

Kevään 2021 Suomi-koulupäivät ovat: 9.1, 23.1, 6.2, 27.2, 13.3, 27.3, 17.4, 8.5 ja 15.5

Mikäli teillä on kysyttävää ottakaa yhteyttä minuun.

Yst.terv,
Seppo Selkälä
puheenjohtaja
13810358956
seppo_selkala@hotmail.com

*** and same message in English ***

Hi all parents of Beijing Finnish School students!

School continues on Saturday January 9th at 10:00 at WAB.

Parents still cannot enter the school. Students and staff members are on the list at guard station same way as last year.

NOTICE! WAB requires all students, staff and people entering WAB to have proof of negative Covid-test. Everyone should send me good quality picture of the negative certificate via email (seppo_selkala@hotmail.com) latest by Friday January 8th 10:00 o’clock. Alternatively you can send it to me via Wechat. I will send all pictures to WAB Friday morning.

WAB students and staff who have already presented proof of their negative tests to WAB do not need to send the proof of negative test to me.

Spring semester Finnish School dates are:
January 9
January 23
February 6
February 27
March 13
March 27
April 17
May 8
May 15

In case you are not able to send me the negative test result proof picture on the required schedule, please the the test result and picture of it with you to the school on Saturday and show it to the guard. Just in case send it to me also. This should work but we cannot guarantee it will.

If you have any questions please contact me.

Best regards,
Seppo Selkälä
Chairman
13810358956
seppo_selkala@hotmail.com