Pekingin Suomi-koulussa on mahdollista opiskella äidinkieltä suomalaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelu tapahtuu Etäkoulu Kulkurin avulla ja se on mahdollista aloittaa 3.luokasta alkaen. Suomi-koulun opettaja organisoi opiskelun mutta mukana on myös suomalainen yhdysopettaja, joka tarkistaa hänelle lähetetyt koesuoritukset ja muut tehtävät. Oppilas saa tekemistään tehtävistä ja kokeista henkilökohtaista palautetta yhdysopettajalta.

Kulkuri-opintoihin kuuluu kunkin luokka-asteen mukaisesti kokeita sekä kirjoitelmien ja kirjaraporttien laatimista. Opintojen suorittaminen vaatii jonkin verran myös kotona työskentelyä ja vanhempien sitoutumista lapsensa opiskeluun. Hyväksytysti suoritetuista Kulkuri-opinnoista saa todistuksen. Koulussamme voi suorittaa myös äidinkielen 9. luokan päättökokeen ja saada päättöarvosanan.

Kulkuri-koulu maksaa tällä hetkellä suomikoululaisille 60 € /oppilas / lukuvuosi.

Lisätietoja Etäkoulu KulkuristaIMG_2730