OPPISISÄLLÖT

Suomen kieli

Opetuksessa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä ja työtapoja, jotka ovat sopivia kunkin opetusryhmän ikä-ja osaamistasoon. Pienempien lasten ryhmissä suomea opetellaan mm. laulaen, leikkien ja loruillen sekä ihan vain mukavasti yhdessä ollen. Koululaisryhmissä suomen kielen lukeminen, kuuntelu, puhuminen ja kirjoittaminen ovat keskeisessä asemassa, mutta emme silti unohda leikkiä ja hauskanpitoa oppimisen siivittäjänä. Lukiolaisryhmämme opiskelee suomea verkko-opintoina.

Keskeisenä ajatuksena on, että lapset ja nuoret voisivat säilyttää suomen kielen taidon asuessaan ulkomailla ja näin ollen oppilaiden valmiudet palata suomalaiseen kouluyhteisöön säilyvät.

 

Suomalainen kulttuuri

Suomi-koulun opetukseen olennaisena osana kuuluu suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin tutustuminen. Vuosittain toistuvat suomalaiset juhlapäivät ja tapahtumat ovat tärkeä osa Suomi-koulun oppisisältöjä. Lisäksi voidaan tutustua suomalaisiin merkkihenkilöihin, kansanperinteisiin ja tapakulttuuriin.

Suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen tapahtuu lasten ikätaso huomioiden esimerkiksi leikkien, kerronnan, toimintapäivien, juhlien ja suomalaisten makujen maistelun muodossa. Vapaaehtoiset aktiiviset suomalaiset keittiötädit loihtivat toinen toistaan mahtavampia suomalaisia herkkuja teeman tai tapahtuman mukaan. Suomi-koulun kirjasto on myös osaltaan aktiivinen kulttuuri tempausten ja tapahtuminen järjestäjä.

Opetuksen tarkoituksena on ohjata tuntemaan ja arvostamaan omaa kieltä ja kulttuuria sekä lisäämään motivaatiota sen opiskelua kohtaan.

 

Enemmän:

IMG_2730