Suomi-koulun tehtävänä on kehittää ja ylläpitää Pekingissä asuvien 3-18 vuotiaiden suomalaisten lasten ja nuorten suomen kielen taitoa sekä vaalia suomalaisia perinteitä ja kulttuuria. Opetus on tarkoitettu suomen kieltä äidinkielenään puhuville lapsille ja nuorille sekä niille, joilla suomen kieli

on toisen kielen asemassa.

Opetuksessa käsitellään kaikkia Suomen kielen osa-alueita kuten kuuntelemista, ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Opettaja valitsee sopivat työtavat ja opetusmenetelmät oppilaiden iän ja kielitaidon tason huomioiden.

Pekingin Suomi-koulu on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminta rahoitetaan vanhempien maksamilla lukukausimaksuilla sekä Suomen valtiolta saatavalla toiminta-avustuksella. Koulu toimii Pekingin kansainvälisen koulun tiloissa ( Western Academy of Beijing ).

Lukuvuoden aikana kokoonnumme 18 kertaa n. joka toinen lauantai klo 10.00-13.00 välisenä aikana.

Suomi-koulullamme on myös oma kirjasto, josta oppilaat voivat lainata koulupäivän aikana kirjoja ja äänitteitä. Kirjaston aktiivinen henkilökunta järjestää myös monenlaisia mukavia tapahtumia suomalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyen.

Suomi-koulusta on tullut tärkeä ulkosuomalaisten kohtaamispaikka, jossa lasten kielen opetuksen

rinnalla vanhemmilla on mahdollisuus tavata toisia suomalaisia ja keskustella suomeksi. Myös

yhteiset juhlat ja tapahtumat tuovat suomalaista tunnelmaa kauaskin maailmalle!

Enemmän:

ILMOITTAUTUMINEN

HAKULOMAKE

LÄMPÖTILANMITTAUSLOMAKE

SUOMI-KOULUN SÄÄNÖT

IMG_9774