Vuonna 2017 juhlitaan jo Suomi-koulumme 20-vuotis syntymäpäiviä. Oppilasmäärä on vaihdellut sinä aikana parista kymmenestä 120:een. Koulun tavoitteena on ylläpitää ja lisätä Pekingissä asuvien suomalaislasten ja- nuorten kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta.

Ryhmiä on 3-18 -vuotiaille. Lukuvuonna 2016/2017 koulussamme toimii 6 ryhmää, joista vanhimmat oppilaat eli lukiolaiset tapaavat webinaarissa ja nuorempien ryhmät kokoontuvat Western Academy of Beijing- koululla noin joka toinen lauantai, 18 kertaa lukuvuodessa, kolme tuntia kerrallaan. Tänä vuonna Suomi-koulussamme aloittaa 38 oppilasta.